ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมซั้งเชือกเพิ่มแหล่งอาศัยและวางไข่ให้สัตว์ทะเลด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมซั้งเชือกเพิ่มแหล่งอาศัยและวางไข่ให้สัตว์ทะเลด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมซั้งเชือกเพิ่มแหล่งอาศัยและวางไข่ให้สัตว์ทะเล ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

6
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
7
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
TOR ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20