ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีคัดเลือก

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ซื้อพันธ์สัตว์น้ำ)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27