ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมซั้งเชือกเพิ่มแหล่งอาศัยและวางไข่ให้สัตว์ทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมซั้งเชือกเพิ่มแหล่งอาศัยและวางไข่ให้สัตว์ทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

TOR ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
9
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15
10
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17