ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งได้แก่ บริษัท ซีแมน จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  

เป็นเงินทั้งสิ้น 6,431,300 บาท

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 14