ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. สทช.1 ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายอรรถพล เจริญชันษา พร้อมผู้เข้าอบรมโครงการ EnvironHack ในการศึกษาดูงาน

ผอ. สทช.1 ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายอรรถพล เจริญชันษา พร้อมผู้เข้าอบรมโครงการ EnvironHack ในการศึกษาดูงาน

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำโดย  นายภุชงค์สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 พร้อมเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ  นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยนาย อรรถพล เจริญชันษา  นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ EnvironHack จำนวน 42 คน เยี่ยมชม  และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองฯ ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้บรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลนและการบริหารจัดการขยะทะเล  แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดการเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ณ พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง