ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21

สทช.1 ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด และ นายวินัย บุญล้อม ผอ ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งบ้านท่าหาด ตำบลแสนตุ้ง  เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" ณ ชุมชนบ้านท่าหาด หมู่ที่ 2 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง  ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันลูกโลกสีเขียว โดยหน่วยงานได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับชุมชนบ้านท่าหาดทั้งกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การตรวจร่วมป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน  ฯลฯ มีผู้ร่วมงานประมาณ 35 คน