ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สทช.1 เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เจ้าหน้าที่ สทช.1 เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณ  หน้าอาคารสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน