ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. สทช.1 จัดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจาก กรม ทช. และ บริษัท ปตท.สผ. และรับสมัครสมาชิกชุมชนชายฝั่งเพิ่มเติม

สสค. สทช.1 จัดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจาก กรม ทช. และ บริษัท ปตท.สผ. และรับสมัครสมาชิกชุมชนชายฝั่งเพิ่มเติม

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนายวินัย บุญล้อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสมาชิกชุมชนชายฝั่งกลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ เพิ่มเติม และร่วมกับกลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ จัดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่จะให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมงชายฝั่ง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน ผลปรากฎว่า สมาชิกของชุมชนชายฝั่งกลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ทุกคนที่เข้าร่วม เห็นควรให้ประธานกลุ่มยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าวต่อไปได้