ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ต้อนรับ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมผู้เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการฝึกข้าราชการธุรการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 63 ศึกษาดูงานโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

สทช.1 ต้อนรับ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมผู้เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการฝึกข้าราชการธุรการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 63 ศึกษาดูงานโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนายวินัย บุญล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางกุสุมา เมฆเมฆา รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมผู้เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการฝึกข้าราชการธุรการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 63 พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 2 จำนวน 157 คน ในการศึกษาดูงาน ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง และการบริหารจัดการขยะทะล โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเรียนรู้คุณค่าการรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ณ พื้นที่โครงการป่าในมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง