ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.ระยอง ลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน อ.แกลง จ.ระยอง

ศอปล.ระยอง ลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน อ.แกลง จ.ระยอง

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ออกลาดตระเวน เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ท้องที่ตำบลพังราด ตำบลกองดิน และตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขณะลาดตะเวนไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนและการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด