ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 จ.ระยอง

สทช.1 ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 จ.ระยอง

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่เรือทรัพยากรฯ 221 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง  ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ครั้งที่ 2/2566 พื้นที่ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเขตจังหวัดระยอง ได้ทำการตรวจ ใบอนุญาตทำการประมงเครื่องมือประมง เอกสารคนประจำเรือ และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมงเพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฏหมายตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ ลูกจ้าง 25 คน รายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อเรือ: ส.พรประเสริฐ 9
ทะเบียนเรือเลขที่ : 399003030
ขนาดเรือ :  32.84 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง : TM2054E
เจ้าของเรือ: สาคร ขำสม
ไต้ก๋งเรือ : นายชัยวิชิต ศรีหานาม
มีลูกจ้างรวม : จำนวน 8 คน (ไทย 5 คน กัมพูชา 2 คน ไร้สัญชาติ 1 คน )
  2. ชื่อเรือ : โชควงศ์นาวา 2
ทะเบียนเรือเลขที่ : 312302233
ขนาดเรือ :  48.50 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง: TM2289E
เจ้าของเรือ: ชมพูนุท ใจดี
ไต้ก๋งเรือ : นายสุวัฒน์ บุญตูบ
มีลูกจ้างรวม : 9 คน (ไทย 1 คน กัมพูชา 7 คน ไร้สัญชาติ 1 คน)
   3. ชื่อเรือ : เกตุแก้วมาลัยพร 1
ทะเบียนเรือเลขที่ : 392303170
ขนาดเรือ :  64.07 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมือ : อวนครอบปลากะตัก
เครื่องหมายประจำเรือประมง: TL1608E
เจ้าของเรือ: นายเดชา ผลาเกตุ
ไต้ก๋งเรือ : นายเดชา ผลาเกตุ
มีลูกจ้างรวม : 8 คน (ไทย 2 คน กัมพูชา 6 คน)

ผลการตรวจเรือประมงทะเลฯ 
1. ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด 
2. การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบประกาศนียบัตรคนใช้  เครื่องจักรยนต์  เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3.ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2565   
4.ไม่พบการใช้สารเสพติด