ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมประชุมเพื่อลงนามในบันทึก MOU โครงการ "เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย"

สทช.1 ร่วมประชุมเพื่อลงนามในบันทึก MOU โครงการ  "เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย"

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด เพื่อนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย" พื้นที่ดำเนินการ บริเวณป่าชุมชน 100 ไร่ พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง โดยมี นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 40 คน