ทรงพระเจริญ
เลยอง 2
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบทช.1 ร่วมประชุมปัญหาการตื้นเขินร่องน้ำคลองน้ำแดง
สบทช.1 ร่วมประชุมปัญหาการตื้นเขินร่องน้ำคลองน้ำแดง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านคลองน้ำแดง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
ร่วมประชุมปัญหาการตื้นเขินร่องน้ำคลองน้ำแดง ณ ศาลาประชุมกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านคลองน้ำแดง ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ำคลองน้ำแดง สภาพร่องน้ำมีการตกตะกอนของดินทรายบริเวณปากคลองเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือสัญจรเข้า-ออก โดยมีนายวันชัย วงศ์พิทักดษ์ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านคลองน้ำแดงเป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบ