ทรงพระเจริญ
เลยอง 2
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบทช.1โดย หน่วยอนุรักษ์ฯจ.ตราด ร่วมออกตรวจเรือประมง ตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU. Fishing.)
สบทช.1โดย หน่วยอนุรักษ์ฯจ.ตราด ร่วมออกตรวจเรือประมง ตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU. Fishing.)

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด สำนักงานประมงจังหวัดตราด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตราด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ออกทำการตรวจเรือประมง ตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU. Fishing.) พื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 6 ลำ ดังนี้

 1. เรือ ผ่องภิญโญ 15 (TL 1776 A) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีน้ำเงิน – ฟ้า ขนาด 71.42 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนลากคานถ่าง เลขที่ 612301010141 เลขทะเบียนเรือ 302304631 

มีแรงงานในเรือประมง 10 คน (ไทย 2 คน กัมพูชา 8 คน) PO. 6107304598

2. เรือ ภูววารี (TM 987 E) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีน้ำเงิน – ฟ้า ขนาด 54.20 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 6612301010023 เลขทะเบียนเรือ 432300684 

มีแรงงานในเรือประมง 17 คน (ไทย 1 คน กัมพูชา 16 คน) PO. 6107374576

3.  เรือ ภ.โชคดนัยนาวี 2 (TL 977 A) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีฟ้า – ส้ม ขนาด 92.34 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนลากคู่เลขที่ 612305010005 เลขทะเบียนเรือ 027505966 

มีแรงงานในเรือประมง 16 คน (ไทย 2 คน เมียนมา 14 คน) PO. 6107104706

4.  เรือ ภ.โชคดนัยนาวี 1 (TM 933 A) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีฟ้า – ส้ม ขนาด 52.42 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนลากคู่เลขที่ 612305010006 เลขทะเบียนเรือ 217515995 

มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 1 คน เมียนมา 2 คน) PO. 66107304707

5.  เรือ ภ.โชคดนัยนาวี 5 (TL 951 A) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีฟ้า – ส้ม ขนาด 61.81 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนลากคู่เลขที่ 612305010004 เลขทะเบียนเรือ 297525310 

มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 2 คน เมียนมา 1 คน) PO. 6107304655

6.  เรือ ภ.โชคดนัยนาวี  (TL 950 A) ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้  สีฟ้า – ส้ม ขนาด 60.99 ตันกรอสส์ 

ใบอนุญาตอวนลากคู่เลขที่ 612605010003 เลขทะเบียนเรือ 137508797 

มีแรงงานในเรือประมง 17 คน (ไทย 2 คน เมียนมา 15 คน) PO. 6107304654

ทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆเช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัยใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และ ตามคำสั่ง คสช. ต่างๆ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผลการตรวจเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

ภาพประกอบ