ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานเช่าเหมาเรือ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์ สิงห์โตทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเช่าเรือ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 176