วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

ทช. โดย สบทช.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ทช. โดย สบทช.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สบทช.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ, นิทรรศการและการสาธิตการปลูกปะการังจากมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ บริษัท วีนิไทย จำกัด, นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาจัดแสดงให้เด็กๆได้ศึกษาเยี่ยมชม, กิจกรรมล่องเรือ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่คลองคา, เกมร่วมสนุกชิงรางวัล ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะด้านศิลปะและความกล้าแสดงออก มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 700 คน