วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สสส.สบทช.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดระยอง
สสส.สบทช.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดระยอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดระยอง ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน
โดยจัดให้มีวาระการประชุมดังนี้
  - ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่
    • โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน
     • โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"
   • โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส"
   • งานบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
   • งานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18 และ 23 แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ. 2558
   • โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน

ภาพประกอบ