วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สอท.สบทช.1 ร่วมจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมจัดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรฯ อ่าวตราด (แหลมกลัด ถึงคลองใหญ่)
สอท.สบทช.1 ร่วมจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมจัดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรฯ อ่าวตราด (แหลมกลัด ถึงคลองใหญ่)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำโดยนายวินัย เสาวฤทธิ์ ผอ.สอท ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา สมาชิกกลุ่มชุมชนชายฝั่ง ต.แหลมกลัดและ ต.ไม้รูด จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมจัดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวตราด (แหลมกลัด ถึงคลองใหญ่) จ.ตราด ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ที่จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ ในหัวข้อ “สถานภาพและภัยคุกคามของสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดตราด”“แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวตราด” และรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรการคุ้มครองในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน

ภาพประกอบ