ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานเช่าเหมาเรือ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์ สิงห์โตทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 162