ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ(SCUBA) และถังอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ(SCUBA) และถังอากาศ

เช่าอุปกรณ์ดำน้ำ(SCUBA) และเช่าถังอากาศ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์  สิงห์โตทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 165