วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

กรม ทช. โดย สบทช.1 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562
กรม ทช. โดย สบทช.1 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ออกปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 เพื่อดูแลให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอย่างปลอดภัยและสบายใจในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562