ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 182
แบบเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายเลนในเมือง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 578
ประกาศเชิญชวน (รอบ 2)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 199
เอกสารประกวดราคา(รอบ 2)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 194