ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงศ์ศิริ  แสนประเสริฐ  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 162,500.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 167