ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานจ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวษมาวีร์ ไชโย  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 180