ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. โดย สบทช.1 จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ❝Gender and the Ocean : ทะเลเท่าเทียม❞

ทช. โดย สบทช.1 จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ❝Gender and the Ocean : ทะเลเท่าเทียม❞

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด 'Gender and the Ocean : ทะเลเท่าเทียม' ณ ลานอเนกประสงค์แหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  จัดให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์, ฟื้นฟู และ ส่งเสริมการอนุรักษ์หลักๆ 4 กิจกรรมได้แก่ จัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินการอนุรักษ์ร่วมกับทาง สบทช.1, กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 100,000 ตัว และเต่าทะเล จำนวน 20 ตัว, จัดทำซั้งเชือก จำนวน 10 เส้น และบ้านปลา SCG จำนวน 10 หลัง และกิจกรรมเก็บขยะแนวชายหาดแหลมเจริญ ระยะทาง 5 กม. และในแม่น้ำระยอง
ในพิธีเปิด นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายประเมิน สุขวารี ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน คุณชลณัฐ  ญาณารณพ และ คุณนลินี  กาญจนามัย กล่าวถึงการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันอนุรักษ์ นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, เครือข่าย อสทล., นักศึกษา และประชาชนในท้องที่ ร่วม 800 คน