ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.1 ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง

สบทช.1 ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครระยองและกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่จัดวางทุ่นกักขยะ (BOOM) ประเภทขยะที่เก็บกู้ได้ ได้แก่ ถุง ขยะพลาสติกและถุงกระสอบ รวมน้ำหนักขยะทั้งสิ้น 35 กก. และขยะอินทรีย์ รวมน้ำน้ำหนักทั้งสิ้น 5 กก. โดยได้ ทำการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป