วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบทช.1 ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง
สบทช.1 ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง

วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครระยองและกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน ลงพื้นที่เก็บกู้ขยะ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่จัดวางทุ่นกักขยะ (BLOOM) ประเภทขยะที่เก็บกู้ได้ ได้แก่ ขวดแก้วและขวดพลาสติก รวมน้ำหนักขยะทั้งสิ้น 23 กก. และขยะอินทรีย์ รวมน้ำน้ำหนักทั้งสิ้น 16 กก. โดยได้ทำการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

 

ภาพประกอบ