ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการปฎิบัติงานเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562

รายงานการปฎิบัติงานเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562

วันที่10 กันยายน 2562 ชุดเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ได้เข้าร่วมคณะผู้ตรวจกระทรวง นายโสภณ ทองดี ตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัด อำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร 
สถานการณ์น้ำในสองจังหวัดข้างต้นนั้น ลดลง มีน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม และริมน้ำชี ส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ำในพื้นที่เหนือแม่น้ำมูล มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในบางพื้นที่มีการสัญจรทางรถยนต์ได้แล้ว ยังมีท่วมสูงในแนวริมแม่น้ำมูล ในอำเภอวารินชำราบ