ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยทอดตลาด

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยทอดตลาด

 

การดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในวันที่ 7 มกราคม 2563 

ยื่นเอกสารลงทะเบียนเวลา 09.00 - 10.00 น.  ดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เวลา 10.30 น.

 

ดาวน์โหลด บัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายโดยวิธีทอดตลาด ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ประกาศ ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 253