ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน ในกิจกรรมนิทรรศการ Learning Style by Watkhod ปีที่ 8

สทช.1 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน ในกิจกรรมนิทรรศการ Learning Style by Watkhod ปีที่ 8

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน ในกิจกรรมนิทรรศการ “Learning Style by Watkhod” ปีที่ 8 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน เสนอแนวทางการพัฒนาทางการศึกษา และชมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและเครือข่ายวิชาการ โดยสทช.1 จัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง
1.ผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อม 
2.อายุการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภท 
3.การจัดการขยะทะเล
ภายในกิจกรรมมีเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามและผู้ปกครอง จำนวน 300 คน และมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในพิธี