ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. สทช.1 จัดเก็บขยะชายหาดและใต้ทะเล ในกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม

สอท. สทช.1 จัดเก็บขยะชายหาดและใต้ทะเล ในกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม

      วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

 

         - กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ ลานหินขาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ที่จัดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเลและบริเวณชุมชนชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันลดปริมาณขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี และยังเป็นการปรับทัศนียภาพที่สวยงามให้กับชายฝั่งทะเล โดยมีคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และนักดำน้ำจิตาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ได้ขยะน้ำหนักรวม 197 กิโลกรัม
         - กิจกรรมเก็บขยะแนวปะการังเทียม บริเวณจุดจัดวางปะการังเทียมรอบเกาะเสม็ด (พิกัด 12.56724 ,101.32515) จัดให้มีการเก็บขยะใต้ทะเลโดยนักดำน้ำจิตอาสา เครือข่ายของ สทช.1 จำนวน 15 คน ดำน้ำเก็บขยะจำนวน 2 ไดฟ์ ได้ขยะน้ำหนักรวม 53 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทเครืองมือประมงที่ชำรุดแล้ว เช่น อวน, เอ็น และ ลอบ


      ได้ทำการคัดแยกประเภทและบันทึกสถิติลงในแบบฟอร์ม ICC (International Coastal Cleanup) Data ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนำขยะที่เก็บได้ให้ทางเทศบาลดำเนินการจัดการต่อไป