ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

          สถานที่ติดต่อ     สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

                             เลขที่ 111/26  หมู่ 5  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000

          โทรศัพท์          0 3802 0070

          โทรสาร           0 3802 0071

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159
แผนที่ปักไม้ไผ่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118
ร่างประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151