ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำซั้งเชือก   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำซั้งเชือก ได้แก่ บริษัท ฟิฟตี้ฟิฟ กรุ๊ป จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,794,130.00 บาท

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122