ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์(ไข่ปลา) ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.ดี.ทีม จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,190,003.00 บาท

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 175