ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” 195 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” 195 อัตรา

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โครงการ "สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน" ท้องที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 195 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ประกาศฯรับสมัครบุคลภายนอก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 169