ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินรอบป่าชายเลน  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาดา วิศวกรรม  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,789,999.00 บาท

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 144