ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

          ตามที่ได้ประกาศสำนักงานทรัพยากรทงทะเลและชายฝั่งที่ 1 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ "สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน" และประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ "สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน" ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครมารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลด

แก้ไขประกาศ119คน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 380