ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” 38 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” 38 อัตรา

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โครงการ "สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน" ท้องที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 38 อัตรา

ดาวน์โหลด

ใบเสนอราคารอบ3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
แก้ไขสมัครรอบ3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128