ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ได้แก่ นายชัยวัฒน์  สิงห์โตทอง  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140