ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่จัดเก็บขยะชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่จัดเก็บขยะชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่จัดเก็บขยะชายหาด ได้แก่ นางสาวษมาวีร์  ไชโย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 399,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142