ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพันธุ์กล้าไม้ และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพันธุ์กล้าไม้ และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานซื้อพันธุ์กล้าไม้ และพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ นางสาวษมาวีร์  ไชโย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 131