ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนุรักษ์ฯ จ.ตราด สทช.1 ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะแบบครบวงจร

ศูนย์อนุรักษ์ฯ จ.ตราด สทช.1 ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะแบบครบวงจร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะแบบครบวงจร ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ณ หาดบานชื่น ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเลและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการลดปริมาณ กำจัดและทำลายขยะก่อนลงสู่ทะเล โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและประชาชนกว่า 150 คน