ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดในโครงการร่วมใจ รักเพ ทะเลสะอาด หาดสวย

สอท. สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดในโครงการร่วมใจ รักเพ ทะเลสะอาด หาดสวย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจ รักเพ ทะเลสะอาด หาดสวย ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อปรับทัศนียภาพให้ชายหาดบ้านเพสวยงาม ลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเลและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน