ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ 13,080,300 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน ทุ่นกันขยะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 92