ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตปะการังเทียม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตปะการังเทียม

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวงเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน ทุ่นแนวเขตปะการังเทียม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91