ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา)

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวงเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนทุ่น ไข่ปลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 98