ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 จัดกิจกรรม “ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด” เก็บขยะในแนวปะการัง และ ตลอดแนวชายหาดพยูน จ.ระยอง

สทช.1 จัดกิจกรรม “ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด” เก็บขยะในแนวปะการัง และ ตลอดแนวชายหาดพยูน จ.ระยอง

       วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังในโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนและบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประกาศเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม "ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด" พื้นที่หาดพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยการอุดหนุนเงินงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และนายธาตรี นามะสนธิ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
       มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆในเครือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนักดำน้ำอาสาสมัคร รวมประมาณ 600 คน เข้าร่วมเก็บขยะในแนวปะการังและขยะชายหาด ตลอดแนวหาดพยูนระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ 546 กิโลกรัม จากนั้นจึงได้ทำการคัดแยกประเภทขยะเพื่อจัดส่งให้เทศบาลตำบลบ้านฉางบริหารจัดการต่อไป
       โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สทช.1 ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานวิถีใหม่ (New Normal)  ทั้งการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม ให้สวมใส่หน้ากาก บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างเคร่งครัด