ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

การดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

ยื่นเอกสารลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.30 น.  ดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาด_23พ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156