วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือนิทาน "ปักไม้ไผ่สร้างแผ่นดิน"

หนังสือนิทาน "ปักไม้ไผ่สร้างแผ่นดิน"

หนังสือนิทาน ''ปลูกป่าสร้างบ้านปลาในทะเล''

หนังสือนิทาน ''ปลูกป่าสร้างบ้านปลาในทะเล''

หนังสือนิทาน ''บ้านใหม่ใต้ทะเล''

หนังสือนิทาน ''บ้านใหม่ใต้ทะเล''

เอกสารประกอบโครงการป่าในเมือง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส"

เอกสารประกอบโครงการป่าในเมือง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ท..

ป้ายนิทรรศการ เรื่องคำสั่ง445/2559 ตาม พรบ.ทช.มาตรา 17

ป้ายนิทรรศการ เรื่องคำสั่ง445/2559 ตาม พรบ.ทช.มาตรา 17

ป้ายนิทรรศการ เรื่องปะการังเทียม

ป้ายนิทรรศการ เรื่องปะการังเทียม

ป้ายนิทรรศการ เรื่องทุ่นชนิดต่างๆ

ป้ายนิทรรศการ เรื่องทุ่นชนิดต่างๆ

ป้ายนิทรรศการ เรื่องซั้งเชือก/หญ้าทะเลเทียม

ป้ายนิทรรศการ เรื่องซั้งเชือก/หญ้าทะเลเทียม