วันทะเลโลก ประจำปี 2562
ทรงพระเจริญ
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบทช.1 สนับสนุนเรือทรัพยากรฯ214 สำรวจพื้นที่และพิกัดจัดวางปะการังเทียม..

บริเวณพื้นที่เกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

สอท. สบทช.1 จัดกิจกรรมจัดทำซั้งเชือกจำนวน 20 ชุด

ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กเนินฆ้อ อ.แกลง..